พี่โจ้ขอรบกวนเวลาของน้องๆ ให้ช่วยตอบแบบประเมินความพึงพอใจให้หน่อยคะ
ข้อมูลที่ได้พี่โจ้จะนำไปใช้ในการพัฒนางานต่อไปคะ.... ขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆนะคะ”

คลิกที่นี ดร.ทนพญ.ยุพิน โจ้แปง