ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 9 เข้าเยี่ยมชมศูนย์ห้องปฏิบัติการธาลัสซีเมีย

วันที่ 11 มิถุนายน 2558 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 9 ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ห้องปฏิบัติการธาลัสซีเมีย ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา โดยจะสนับสนุนให้เป็นศูนย์ห้องปฏิบัติการธาลัสซีเมียของเขตนครชัยบุรินทร์ และจะได้มอบนโยบายแก่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทั้ง 4 จังหวัดให้โรงพยาบาลของรัฐ ส่งตัวอย่างเลือดหญิงตั้งครรภ์และสามี มาตรวจยืนยัน Hb Typing และ PCR for alpha-thalassemia และ ฺำbeta-thalassemia ที่นี่ เพื่อจะได้เป็นศูนย์ข้อมูลธาลัสซีเมียของเขตต่อไป