นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9

งานเวชศาสตร์ชันสูตร ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558 วันที่ 13-14 กรกฏาคม 2558 เรื่อง "ประสิทธิผลโครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา" ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น

    

ไฟล์แนบ : act201509020926100.pdf