นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8

งานเวชศาสตร์ชันสูตรได้นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2558 ในวันที่ 5- 7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เรื่อง "จากงานประจำสู่งานวิจัย ป้องกันเด็กไทยห่างไกลธาลัสซีเมีย" ได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดการความรู้ สู่ปัญญา ประเภทพัฒนาระบบบริการ

ไฟล์แนบ : act201509091637500.pdf