ประชุมการให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์ธาลัสซีเมีย 26-28 สิงหาคม 2558 ณ        เดอะวิลเทจ โฮเต็ล เขาใหญ่

ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์ธาลัสซีเมีย และมาตรฐานด้านการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการให้การปรึกษา ของ รพ.ชุมชน / จังหวัด ในเขตนครชัยบุรินทร์ ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558 ณ เดอะวิลเทจ โฮเต็ล เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา