การนิเทศติดตามงานธาลัสซีเมีย รพ.ปราสาท จ.สุรินทร์ และ รพ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 23 ธ.ค. 2558

นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย รพ.ปราสาท จ.สุรินทร์ และ รพ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ วันที่ 23 ธ.ค. 2558

ไฟล์แนบ : act201604222125050.pdf