นำเสนอผลงานวิชาการการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 21 9-11 มีนาคม 2559

นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Hb Loei [Beta31(B13)Leu--Met]: a novel mutation in exon 2 of beta globin gene found in association with HbE [Beta26(B8)Glu--Lys] and a deletional alpha 0-thalassemia (--SEA)

ไฟล์แนบ : act201604222146440.pdf