อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแปลผลทางห้องปฏิบัติการ และการให้การปรึกษาธาลัสซีเมีย วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแปลผลทางห้องปฏิบัติการ และการให้การปรึกษาธาลัสซีเมีย วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2560