นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560 วันที่ 19-20 ก.ค. 2560

นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560 ณ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ประเภท Oral Presentation สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ไฟล์แนบ : act201707251335100.pdf