นิเทศติดตามงานธาลัสซีเมียเขต 9 ปีงบประมาณ 2560

คณะกรรมการธาลัสซีเมียเขตสุขภาพที่ 9 ได้ออกนิเทศติดตามงานธาลัสซีเมีย ระหว่างวันที่ 9 พ.ค. -14 มิ.ย. 2560 ดังนี้

จังหวัดนครราชสีมา : รพท. ปากช่องนานา, รพช.ชุมพวง, รพช.เสิงสาง

จังหวัดชัยภูมิ :  รพช.เนินสง่า, รพช.บำเหน็จณรงค์

จังหวัดบุรีรัมย์ : รพช.ละหานทราย, ศูนย์แลปอำเภอเมือง

จังหวัดสุรินทร์ : รพช.บัวเชด, รพช.สังขะจังหวัดนครราชสีมา : รพท. ปากช่องนานา, รพช.ชุมพวง, รพช.เสิงสาง

 

ไฟล์แนบ : act25201707251504070.pdf