รับรางวัลชนะเลิศนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น (DMSc Award) 28 มีนาคม 2561

วันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้เข้ารับรางวัลชนะเลิศนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น (DMSc Award) ประเภทการพัฒนาคุณภาพการบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง "การพัฒนาระบบการให้บริการธาลัสซีเมียแบบไร้รอยต่อ" โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นผู้มอบรางวัล ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 26 "Medical Sciences Innovation for healthy Thailand; Thailand 4.0: นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเมืองไทยแข็งแรง ประเทศไทย 4.0" จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี และในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ได้บรรยายให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม

 

ไฟล์แนบ : act201804011518030.pdf