รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการ งานประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 23 วันที่ 4-6 กันยายน 2561

 

นำเสนอผลงานวิชาการ Oral Presentation เรื่อง Development of the referring prenatal diagnosis service model for pregnant women at risk of thalassemia งานประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 23 วันที่ 4-6 กันยายน 2561

ไฟล์แนบ : act201810040913030.pdf