แบบฟอร์มการส่งต่อตัวอย่างเลือดเด็กอายุ 1 ปี เพื่อตรวจยืนยัน

แบบฟอร์มการส่งต่อตัวอย่างเลือดเด็กอายุ 1 ปี เพื่อตรวจยืนยัน Hb Typing กรณีมารดาเสี่ยงต่อการให้กำเนิดบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ไม่ได้รับการตรวจ PND หรือไม่ยุติการตั้งครรภ์

ไฟล์แนบ : news201901111456080.pdf