สรุปผลการประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 24 เมษายน 2562

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา