สรุปผลการประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย ครั้งที่ 1 /2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา