ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ ดร.ทนพญ.ยุพิน โจ้แปง
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ กลุ่มเทคนิคบริการ ศูนย์อนามัยที่ 9
เบอร์ติดต่อ 044305136
Email johpc9@gmail.com