ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ ทนพญ.กาญจน์ทิชา นามพิมาย
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
ที่อยู่ กลุ่มเทคนิคบริการ ศูนย์อนามัยที่ 9
เบอร์ติดต่อ 044305136
Email earn_agape@hotmail.com