ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ ทนพญ. ปริพัส เนตรนีง
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
ที่อยู่ กลุ่มเทคนิคบริการ ศูนย์อนามัยที่ 9
เบอร์ติดต่อ 044305136
Email mnetnee@yahoo.com