ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ ทนพญ.รวิวรรณ พวงพฤกษ์
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
ที่อยู่ กลุ่มเทคนิคบริการ ศูนย์อนามัยที่ 9
เบอร์ติดต่อ 044305136
Email puangplruk@hotmail.com