ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อ Miss Thepparut kamsantia
ตำแหน่ง Laboratory Assistant
ที่อยู่ กลุ่มเทคนิคบริการ ศูนย์อนามัยที่ 9
เบอร์ติดต่อ 044305136
Email nongnang_dekhi@hotmail.com