อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแปลผลทางห้องปฏิบัติการ และการให้การปรึกษาธาลัสซีเมีย 15-16 กุมภาพันธ์ 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปลผลทางห้องปฏิบัติการ และการให้การปรึกษาธาลัสซีเมีย วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา