การพัฒนาระบบการให้บริการธาลัสซีเมียแบบไร้รอยต่อ

ชนะเลิศรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น (DMSc Award) ประเภทการพัฒนาคุณภาพการบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2561 

ไฟล์แนบ : rs201804011523550.pdf